רונן מרדכי גרין : איך להיות ראשון ויצירתי בו זמנית?

board 2449726 640 80x80 - רונן מרדכי גרין : איך להיות ראשון ויצירתי בו זמנית?
אסטרטגיות צמיחה (מודל אנסוף)
8 בפברואר 2019
skills 3367965 640 80x80 - רונן מרדכי גרין : איך להיות ראשון ויצירתי בו זמנית?
למה כדאי לרשום פטנט?
13 בפברואר 2019

רונן מרדכי גרין : איך להיות ראשון ויצירתי בו זמנית?

רונן מרדכי גרין / עולם היזמות

רונן מרדכי גרין / עולם היזמות

רונן מרדכי גרין עם מעל ל10 שנות ניסיון ביזמות ונדלן. כעת הוא מסביר את אסטרטגיית First mover advantage יתרון ראשוניות הכניסה לשוק (First Mover Advantage) מתייחס למיזם אשר מייצר את המוצר הראשון בשוק, או מחזיק ראשון בנתח שוק מסוים, אשר מקנה לו יתרון על מתחריו. למיזם זה יתרון לעומת מתחריו אשר נכנסים לשוק במועד מאוחר יותר. דוגמא ליתרונות שכאלו יכול להיות מוניטין שהמיזם רוכש לעצמו בתור הראשון שהעמיד את המוצר לשירות הצרכנים השונים ויתרון של למידה נרכשת והתמודדות ארוכה יותר על פיתוח המוצר, צרכי השוק, תקלות ובעיות והיענות השוק למוצר. יתרון הראשוניות עשוי ליצור תמריץ לחדשנות, אולם שיעורם של תמריצים אלו תלוי בתכונותיו המיוחדות של כל שוק, ובעיקר בגובה חסמי הכניסה אליו, ועל כן הוא משתנה משוק לשוק. חשוב לציין, כי ישנם מקרים בהם המיזם שנכנס ראשון לשוק לא יכול לממן ולממש את היתרון ובכך משאיר את ההזדמנות לפירמה אחרת אשר משיגה את יתרון השניוניות (Second Mover Advantage). ניצול יתרון ראשוניות הכניסה לשוק טומן בחובו מספר יתרונות, ביניהם שריון ושמירה של משאבים נדירים אשר נקנים ע”י המיזם עפ”י זכות קדימה, חזקה על מיקום או על שוק קמעונאי אליו בוצעה החדירה, יכולת לרשום פטנטים וסימן רשום לטובת הגנה על הנכנס הראשון מפני תחרות עתידית, שינוי כלכלת השוק בצורה כזו שלא תהיה הצדקה אקונומית למתחרים של המיזם להיכנס לשוק, רווחים מוקדמים הניתנים להשקעה חוזרת לטובת שיפור בסיס המשאבים ועוד. יתרון משמעותי נוסף הוא יצירת מוניטין חיובי לחברה אל מול הספקים, המפיצים והלקוחות אשר מכירים ונאמנים למוצרי החברה אשר יצאה איתם ראשונה לשוק. לצד החברה אשר נהנית מיתרון הראשוניות בשוק, נתפסים לא פעם המתחרים אשר צומחים בשלב השני כחקיינים ומוניטין מוצריהם נבחן בקפדנות ע”י ציבור המשתמשים, אף במקרים בהם המוצר המתחרה עשוי להיות טוב באותה מידה ואף טוב יותר (בצדק או שלא בצדק). לצד אלו, קיימים מספר חסרונות ברורים העומדים בפני פירמות אשר מנצלות את יתרון הראשוניות. שני החסרונות הבולטים עמם נאלץ המיזם הראשוני להתמודד הם המחיר ורמת הסיכון. המיזם החדשני עומד בפני עלויות גבוהות מעצם היותו החלוץ בשוק אשר מתבטאות במו”פ, באיתור השוק, בחינוך השוק וכו’, אשר לא פעם מקשים על הצלחת המיזם וחוסכים עבודה רבה ועלויות רבות למתחרים. יתרה מכך, קיים הסיכון מולו עומד המיזם, אשר עצם ראשוניות הרעיון שלו, אינה מאפשרת לימוד מהניסיון של מתחרים אחרים בשוק בהיבטים של ניתוח הצלחות וטעויות. ישנם מספר מקרים אשר מעודדים את תופעת יתרון הראשוניות בשוק. ביניהם, מיזם אשר מוביל טכנולוגית בשוק מסוים או מחזיק נכסים נדירים שאינם בבעלות המתחרים שלו (ומיזם אשר מסוגל לפעול בתנאי אי וודאות תוך תמרון בין איתור ובחירת הלקוחות לבין העלויות הכרוכות במהלך.

רונן מרדכי גרין / עולם היזמות

רונן מרדכי גרין / עולם היזמות

להלן מספר דרכים לעידוד החשיבה היצירתית בקרב היזמים מאת רונן מרדכי גרין:

 יצירתיות אצל יזמים חשובה מאוד לצורך הצלחתם, יצירתיות נוטה לדעוך עם הזמן בקרב אנשים כאשר היא אינה מטופחת דרך קבע, לכן יש חשיבות רבה לעידוד מתמיד ליצירתיות בקרב היזמים ועובדיהם. ישנם מספר דרכים לעודד יצירתיות בקרב בני אדם: סיעור מוחות – מפגש של מספר אנשים מצומצם, לאו דווקא מומחים בתחום האמור, כל הרעיונות “נזרקים לאוויר”, כל הרעיונות נרשמים, כולם לגיטימיים ואינם מבוקרים ע”י שאר המשתתפים. סיעור מוחות הפוך – הרעיון הוא כמו בסיעור מוחות רגיל, אבל דווקא הביקורת היא הרצויה, התמקדות בשלילי בכל רעיון על מנת למפות את כל הבעיות ברעיון מסוים. שיטת גורדון – קבוצת אנשים שאינם מודעים בתחילה לבעייתיות המוצגת, כדי למנוע תפיסות מוקדמות, בשלב הבא הצגה חלקית של הקונספט המדובר ופיתוחו, בסופו של דבר הצגת הבעיה והצעות לפתרונות. שיטת רשימה (קטלוג) – הרעיון הוא להכין רשימת הצהרות ו/או שאלות על מנת להציג את הרעיון ולחדד נקודות ספציפיות שאלו יובילו לפיתוח דיון ורעיונות בכיוון שבו היזם רצה ללכת בו. אסוציאציה – פיתוח רעיונות חדשים באמצעות העלאת שרשרת מילים, בדרך אסוציאטיבית, שתוביל בצורה זו אל עבר רעיונות למיזמים חדשים. יחסים מאולצים – תהליך של אילוץ יחסים בין מוצרים שונים מתוך מחשבה של שילוב אלמנטים מכל מוצר על מנת לפתח מוצרים חדשים שיהיו מאופיינים ע”י המוצרים המקוריים שהשתתפו בשילוב המוקדם. מחברת משותפת – הרעיון לצייד קבוצה של אנשים עם פנקס כיס בו רשומים האתגרים הניצבים על הפרק, יש לעודד רישום רעיונות בפנקס מספר פעמים ביום. בכל שבוע מרכזים את הרעיונות הטובים ביותר ועליהם מתדיינים בסופו של דבר. רשימת מאפיינים – הסתכלות ממספר נקודות ראיה על מאפייני מוצר או אתגר מסוים, שילוב ביניהם מחדש תוך הסתכלות על החיובי והשלילי בין המאפיינים בדרך ליצירת רעיון חדש. גישת החלום הגדול – הרעיון הוא לחשוב בגדול, כאשר כל רעיון הוא בר-יישום, ללא כל הגבלה. חקירת הרעיון גם אם יש בו מגבלות. ניתוח מאפיינים – פיתוח רעיונות חדשים ע”י זיהוי מאפיינים וניתוחם. הרעיון הוא לזהות את המאפיינים לפי חשיבותם היחסית, כאשר החשובים ביותר הופכים להיות מוקד הניתוח היצירתי תוך כדי מתן דגש על הקשרים ביניהם. כאמור, חייבים לפתח ולעודד את היצירתיות ה”רדומה” אצל האנשים בשיטות שהוצגו לעיל, חלקם שיטות מובנות יותר וחלקן פחות הנותנות יותר חופש לחשיבה וליצירתיות מתפרצת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות