אסטרטגיה

24 בפברואר 2019
רונן מרדכי גרין

רונן מרדכי גרין: מהי אינטגרציה?

רונן מרדכי גרין מציין כי למרות הדמיון בבסיס התהליך בין התרבויות, והשוני בקצב ובאופי השונה שכל תרבות מאמצת לעצמה כאשר היא עוברת את התהליך, ניתן למצוא […]
17 בפברואר 2019
רונן מרדכי גרין / יזמים צעירים

מימון הזמינים ליזם הישראלי

רונן מרדכי גרין נשאל: אם היית יזם צעיר, לאיזה מהמקורות הנ”ל היית פונה ומדוע? כדי להשיג את ההון הדרוש לפעולתה, חברה נעזרת במקורות הון מגוונים. מקורות […]
8 בפברואר 2019
board 2449726 640 - אסטרטגיות צמיחה (מודל אנסוף)

אסטרטגיות צמיחה (מודל אנסוף)

רונן מרדכי גרין עם ההסבר על אסטרטגיות צמיחה עשויות להקנות יתרון תחרותי לחברה הנוקטת בהן, מאחר שהן מפיקות תועלת מהיבטים שונים של היזם ושל החברה הקשורים בבסיס הידע. […]
8 בפברואר 2019
שלומי חג'ג' עם רונן מרדכי גרין

אסטרטגיית First mover advantage

רונן מרדכי גרין מציין כי אסטרטגיית First mover advantage הינה היתרון שיש לחברה המוכרת מוצר או שירות כאשר היא הראשונה שחודרת לשוק החדש. החברה יכולה לשמור על […]
נגישות