רונן מרדכי גרין – איך מעריכים את שווי החברה?

תכנית של רונן מרדכי גרין
רונן מרדכי גרין מסייע ליזמים בנושא התכנית העסקית
25 באוגוסט 2019
עולם הנדלן
רונן מרדכי גרין: הנפקה פרטית / ציבורית
3 באוקטובר 2019

רונן מרדכי גרין – איך מעריכים את שווי החברה?

רונן מרדכי גרין

רונן מרדכי גרין

הערכת החברה

רונן מרדכי גרין יזם הנדלן מסביר כי אחת הבעיות העומדות בפני היזם בשלב קבלת השקעות חיצוניות, בין אם ממשקיעים פרטיים או חברות השקעה, היא קביעת ערך החברה שלו. קביעת ערך החברה חיונית לקביעת אחוז הבעלות על החברה, אשר יוענק למשקיעים.

גורמי הערכה

רונן מרדכי גרין עם חגי, דב ושר התיירות

רונן מרדכי גרין עם חגי, דב ושר התיירות

קיימים 8 גורמי הערכה לצורך הערכת ערך חברה. למרות שיתכנו בהם שינויים, בהתאם למצב הנבדק, הרי על היזם להתייחס לגורמים אלה:

  1. טיב העסק וההסטוריה שלו. מבנה ההון של החברה והתעשיה בה היא פועלת. ההסטוריה וניתוח הענף נותנים תמונה על חוסנה של החברה, הסיכון בהשקעה בחברה ויכולתה של החברה לעמוד במצבים קשים.
  2. הבדיקה צריכה לכלול תחזית כלכלית של הכלכלה בכלל והתעשיה הספציפית בענף בפרט. מבוצעת בדיקה השוואתית בין מבנה ההון ונתונים פיננסיים אחרים בין החברות השונות .
  3. שויי החברה (Book value) ומצבה הכלכלי הכללי של החברה. שווי החברה, הנקרא במצב זה של לפני ההשקעות  גם הון עצמי או הון בעלים (Owner’s Equity) הוא ערך הצעת הרכישה פחות הפחת ופחות חובות החברה. לעיתים ערך החברה בספרים אינו אינדיקציה טובה מספיק לשווי החברה בשוק, מאחר וספרי החברה לרב מתייחסים להשקעות ורכוש בערכי מחיר הקניה ולא בערכי שווי השוק שלהם. לדוגמה מחיר מפעל וציודו לפי הספרים יהיה ערך ההשקעה המקורית פחות הפחת (לעיתים פחת מואץ), בעוד שערך השוק שלו יהיה גבוה ממחיר זה. הענין נכון במיוחד להערכת שווי קרקעות, אשר מחירן בשוק עולה, בעוד הביטוי בספרים נשאר קבוע. לפיכך, לצורך הערכה אמיתית של שווי החברה, יש לעמוד היטב את רכושה על פי שווי השוק שלו, בערכים אמיתיים. יש לכלול בהערכה גם ערך נכסים תפעוליים ובלתי תפעוליים בנפרד. הערכה טובה של שווי חברה כוללת בדיקת מאזנים ודוחות רווח והפסד של לפחות 3 שנים לאחור, אם היו קיימים דוחות כאלה.
  4. בחינת תזרם המזומנים של החברה הוא הגורם החשוב ביותר בהערכת כדאיות ההשקעה. רווחי שנים קודמות צריכים להיות משוקללים עם רווחים של השנה/שנתיים האחרונות, אשר אליהן צריך לתת דגש חזק במיוחד. צריך לבחון את קו המוצרים של החברה ואת הרווחים שמפיקים מכל אחד מהמוצרים. כמו כן יש לבחון את הפחת, הוצאות חד-פעמיות, שכר מנהלים, הוצאות שכירות ומגמות היסטוריות למוצרים.
  5. יכולות תשלום דיבידנדים של החברה. למיזם חדש יכולות מועטות לתשלום דיבידנדים ולכן חשוב לבחון את יכולות המיזם להעניק דיבידנדים למשקיעים בעתיד.
  6.  הערכת שוויי של אמצעים לא מוחשיים בחברה, כמו גם מידע לגבי “הרצון הטוב” של החברה. לעיתים הערכה זו מחוברת בקשר חזק לאמצעים המוחשיים של החברה.
  7. הערכה של הנפקות קודמות של מניות החברה.מכירה כזו מעידה על הנפקות עתידיות אפשריות. המוטיבציה של החברה להנפקה הנוכחית של המניות, כמו גם שינויים כלכליים או כספיים בחברה בתקופות שבין ההנפקות ילקחו בחשבון.
  8. הערכת ערך שוק של מניותיהן של חברות אחרות באותו תחום פעילות, הנסחרות בשוק ההון ובחינת הדומה והשונה בין החברה המועמדת להשקעה לבין חברות אלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות